Marketing

Marketing – czym się zajmuje?

Marketing jest procesem społecznym, dzięki któremu grupy i jednostki mogą otrzymać to, czego potrzebują.

Podstawą dobrze zorganizowanego marketingu jest dokładnie przemyślana taktyka i strategia działania. Musi być ona dopasowana do odbiorców docelowych, ponieważ tylko w takim przypadku przyniesie sukces.

MarketingSpecjaliści ds. marketingu wyróżniają trzy główne zasady marketingowe. Należą do nich:

  • zyskowność (w dłuższym horyzoncie czasowym),
  • integracja działań marketingowych,
  • orientacja na nabywcę.

W marketingu kluczową rolę strategia marketingowa. Jest to sposób, w jaki każda firma chce osiągnąć swoje cele. M. McDonald w swojej książce Marketing Plans. How to prepare them, how to use tchem zaproponował by proces strategicznego planowania był złożony z 10 kroków, które pogrupowano w cztery główne fazy postępowania:

  1. ustalenie celów (misja, cele przedsiębiorstwa),
  2. przegląd sytuacji (audyt, przegląd rynku, analiza SWOT),
  3. formułowanie strategii (założenia, cele i strategie marketingowe, oszacowanie rezultatów, alternatywne plany i kompozycje marketingowe),
  4. alokacja zasobów i monitoring (budżet, program wdrożeniowy na pierwszy rok).

Jeżeli interesuje Cię oferta jaką jest marketing internetowy czy  szeptany skontaktuj się z nami. Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania. Zadzwoń do nas lub napisz!